Tom 2 / Volume 2

Archaeologica Hereditas 02
Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze (2013)
Red. Zbigniew Kobyliński

Spis treści
Wprowadzenie
*
Bartłomiej Klęczar i Magdalena Rutyna – Stan badań grodzisk województwa warmińsko-mazurskiego
*
Anna Marciniak-Kajzer – Czego relikty skrywają średniowieczne „grodziska”. Refleksje po badaniach nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim
Marcin Engel, Piotr Iwanicki,Grażyna Iwanowska i Cezary Sobczak – Grodziska Jaćwieży w perspektywie badań Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Mariusz Wyczółkowski, Marta Szal, Mirosława Kupryjanowicz i Ewa Smolska – Kompleks osadniczy w Poganowie, pow. kętrzyński, stanowisko IV: wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych
Kazimierz Grążawski – Z nowszych badań nad grodziskami pogranicza słowiańsko-pruskiego
Sławomir Wadyl – Badania weryfikacyjno-sondażowe grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu górnej Drwęcy (Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny)
Daniel Gazda – Między grodem a zamkiem – wieloczłonowe obiekty warowne prusko-krzyżackie na południe od Zalewu Wiślanego
Daniel Gazda, Joanna Jezierska, Jacek Konik i Piotr Szlązak – Badania Archeologicznej Misji Pomezańsko–Bałtyckiej obiektów warownych w Starym Dzierzgoniu i Bogdanach w latach 2009-2012
Marek Jagodziński – Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach
Robert Klimek – Zaginione zamki i strażnice poświadczone w źródłach z pierwszej połowy XIV wieku z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji
*
Zbigniew Kobyliński – Projekt Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: cele, założenia i pierwszy etap realizacji w 2012 roku
Seweryn Szczepański – „Wykopaliska” w archiwach – archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego
Jerzy Nitychoruk i Fabian Welc – Sytuacja geomorfologiczno-geologiczna wybranych grodzisk w okolicach jeziora Jeziorak
Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wachi Magdalena Rutyna – Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Kamionce, st. 9, gm. Iława: wstępne wyniki badań z 2012 roku(z aneksami Anny Gręzak i Elżbiety Jaskulskiej)
Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wach, Magdalena Rutyna, Jacek Wysockii Bartłomiej Klęczar – Grodziska z czasów plemiennych (?) w Gulbiu, na wyspie Bukowiec na jeziorze Jeziorak, w Urowie i Dubie w powiecie iławskim: wstępne wyniki badań z 2012 rok
Jacek Wysocki i Bartłomiej Klęczar – Grodziska typu stożkowatego na wyspie Wielka Żuława w Iławie, w Lasecznie Małymi Mozgowie w powiecie iławskim: wstępne wyniki badań z 2012 roku
Tomasz Herbich – Wyniki badań metodą magnetyczną wybranych stanowisk archeologicznych w rejonie Iławy w 2012 roku
Andrzej Pydyn – Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w wybranych jeziorach Pojezierza Iławskiego
Mateusz Popek, Andrzej Pydyn, Rafał Solecki i Paweł Stencel – Przeprawa mostowa na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak
Piotr Lasek i Jan Przypkowski – Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki PAN
Magdalena Żurek – Boreczno, stanowisko 4 (AZP 24-54), gm. Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie. Analiza stratygraficzna
Krzysztof Misiewicz i Wiesław Małkowski – Badania nieinwazyjne na stanowisku 4 w Borecznie, woj. warmińsko-mazurskie w 2012 roku
Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński – Wyniki badań petrograficznych ceramiki z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim
Joanna Kałużna-Czaplińska, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński – Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim

Więcej o projekcie „Katalog grodzisk Warmii i Mazur”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s