Tom 17 / Volume 17

Kliknij, aby pobrać / Click to download

Archaeologica Hereditas 17
Studies in archaeologica ceramology
edited by Zbigniew Kobyliński

Contents
Zbigniew Kobyliński – What the historical broken vessels want to tell us?
Jerzy Trzciński, Małgorzata Zaremba and Fabian Welc – The technology of faience bowl manufacturing in the Ptolemaic Athribian workshops in the light of microstructural studies
Fabian Welc, Katarzyna Zeman-Wiśniewska, Małgorzata Zaremba and Jerzy Trzciński – Possible foreign origin of art decoration on Ptolemaic hemispherical faience bowls from Athribis (Nile Delta)
Louis D. Nebelsick – Celtic kykeon? New ceramological evidence for the appropriation of Mediterranean sympotic and libation practices in the 6th century BCE Heuneburg
Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński and Paulina Potocka – Graphite-tempered and graphite-coated pottery from the early Celtic settlement at Altdorf near Landshut in Lower Bavaria: imported goods or local production?
Fernando Agua, María-Ángeles Villegas, Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński and Manuel García-Heras – Archaeometric study of Medieval Tornow-type pottery from archaeological sites in Western Poland and Eastern Germany
Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński, Bogusław Bagiński and Maciej Bojanowski – Early Medieval pottery of the Menkendorf-Szczecin type in the light of the laboratory ceramological research
Katarzyna Zdeb – Application of GC-MS and GC-C-IRMS methods for the interpretation of biomarkers in ceramic vessels

Tom 9 / Volume 9

Archaeologica Hereditas 9
Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5.
Dziedzictwo militarne
Red. Wojciech Borkowski, Wojciech Brzeziński i Jacek Wysocki

Spis treści
Przedmowa
RÓŻNE OBLICZA DZIEDZICTWA MILITARNEGO
Zbigniew Kobylński – Dziedzictwo militarne: próba definicji zjawiska
Radosław Andrzej Gawroński – Materiał genetyczny koni jako bank informacji dla rekonstrukcji przebiedu zdarzeń militarnych
Waldemar Grabowski – Polskie chorągwie i sztandary w Armèmuseum w Sztokholmie
Jacek Gutowski – Karaceny polskie – Armamentarium Heroicum Sarmatorum
Weronika Kobylińska-Bunsch – Fotografia wojenna jako dziedzictwo militarne: wizualne świadectwo Powstania Warszawskiego Eugeniusza Hanemana
Kamil Potrzuski – Infrastruktura sportu strzeleckiego w międzywojennej Warszawie i jej współczesne pozostałości
Andrzej W. Święch i Benedykt Hac – Wraki z wojen światowych w ujęciu interdyscyplinarnym
Anna Zalewska, Dorota Cyngot i Bartłomiej Klęczar – Cel-pal: ulotność żołnierskiej codzienności na Froncie Wschodnim Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą. Między archiwum ziemi a archiwum miejskim (1915-2015)
Grzegorz Czajka – Historia Twierdzy Warszawa
Michał Hrynczyszyn – Badania fortów Twierdzy Warszawa
Piotr Artur Sobszak – Badania archeologiczne w raamc rewitalizacji Fortu V (Włochy)
Monika Włoszek – Krótkie wprowadzenie do archeologicznych badań Fortu VIII (Służew) Twierdzy Warszawa – sezon 2011-2012
Marzena Kasprzycka – Badania archeologiczne dawnego Konwiktu Pijarów na Cytadeli Warszawskiej
Jarosław Chrapek – Nieznane forty Twierdzy Warszawa
Jan Nowicki – Obiekty powojskowe niemieckiego garnizonu Kamp (Rogowo) – grzech zaniechania czy celowa destrukcja?
Łukasz Pardela – Kształtowanie krajobrazu z wykorzystaniem maskowania roślinnego w nowoczesnej fortyfikacji niemieciej w świetle przepisu technicznego nr A 27 (1905)
Grzegorz Podruczny – Nowożytne fortyfikacje polowe na Śląsku – zarys problematyki badawczej i konserwatrskiej
Konrad Szostek i Katarzyna Zdeb – Fort w Beniaminowie – problematyka zagospodarowania i ochrony jedynego ocalałego fortu linii Zegrze-Wawer
Adam Żywiczyński – Trwałe zmiany w krajobrazie Mazur na przykłądzie Giżyckiej Pozycji Polowej
Jacek Wysocki – Zanikanie fortyfikacji polowych
POLA BITEW
Wojciech Borkowski – Projekt archeologiczno-historyczny „Reduta Ordona”
Witold Migal i Michał Paczkowksi – Bitwa o Redutę Ordona w świetle stratygrafii wilczych dołów
Paweł Konczewski, Jacek Szczurowski, Paweł Zawadzki i Janusz Kobielski Krajobrazy wojenne Puszczy Zgorzeleckiej
Paweł Stachowiak – Bitwa pod Kijami (23 lipca 1759 r.) – z badań nad zapomnianą batalią
Jakub Wrzosek – Pola bitew w Polsce – niechany element dziedzictwa archeologicznego (?)
CMENTARZE I MIEJSCA MARTYROLOGII
Hubert Augustyniak – Badania archeologiczne na trenie byłego hitlerowskiego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein (Królikowo, st. 8, gm. Olsztynek, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)
Piotr Oleńczak – Fort III w Pomiechówku. Lata zaniedbań i pilna potrzeba działań
Karol Piasecki – Pamięć Wielkiej Wojny. Cmentarze wojenne z I wojny światowej w Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej
ZAGADNIENIA PRAWNE
Jarosław Chrapek i Magdalena Rutyna – Wraki statków mogiły wojenne. Aspekty prawne
Adam Grajewski – Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym: zagrożenia, zapobieganie i metody zwalczania

Tom 16 / Volume 16

Archaeologica Hereditas 16
Konserwacja zapobiegawcza środowiska 8.
Dziedzictwo „nasze” czy „obce”?
Red. K. Zdeb, K. Rabiega, R. Solecki

Spis treści
Wprowadzenie
Zbigniew Kobyliński – To (nie) jest moje dziedzictwo: dziedzictwo kulturowe jako źródło akceptacji odmienności czy źródło wrogości międzygrupowej?
Aleksandra Chabiera – Niechciane dziedzictwo – pożądany rozwój. Przezwyciężanie paradoksów
Ewa Raczyńska-Mąkowska – Fordon – Jedno Miasto Trzy Kultury – aktywność społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji miasteczka
Katarzyna Warmińska-Mazurek – Przykład Zespołu Cerkiewnego w Radrużu i problem zagospodarowania dawnych cerkwi grekokatolickich istniejących na terenie powiatu lubaczowskiego
Eleonora Bergman – Henryk Stifelman i synagogi w stylu dworkowym
Natalia Koziorowicz – Przywracanie pamięci o żydowskim dziedzictwie wybranych miast Mazowsza – próba analizy historycznej świadomości mieszkańców
Katarzyny Zdeb i Jacka Adamca – Nowe technologie w ochronie nienaruszalności cmentarzy żydowskich
Anna Sulimowicz-Keruth – Krymskokaraimskie zbiory literatury ludowej w Polsce
Paweł Wróblewski – Zabory Braci Polskich między Nidą a Nidzicą – (ni)czyje dziedzictwo?”
Bartosz Kiełbasa – Dziedzictwo protestanckie i jego ochrona we wschodniej Wielkopolsce na przykładzie gminy Dobra (powiat turecki)
Konrad SzostekStan zachowania i problematyka ochrony podwarszawskich cmentarzy ewangelickich
Magdalena Żurek – Dziedzictwo nasze czy obce? PRL wobec dziedzictwa narodowego dawnych Prus Wschodnich
Rafał Solecki – Zanikłe siedliska poniemieckie na obszarze Warmii i Mazur. Przykład kolonii Wilki (Wölken), gm. Dobre Miasto
Wiesław Sieradzan – Zamek malborski w XX w. (do 1960 r.)  w niemieckiej i polskiej narracji historycznej. Dziedzictwo nasze czy obce?
Łukasz Maurycy Stanaszek – Wielokulturowość nadwiślańskiego Urzecza
Judyta Bąk i Małgorzata Labuda-Lis – „Co z tymi familokami?” Przypadek osiedla robotniczego Hugona w Radzionkowie
Katarzyna Zeman-Wiśniewska – Filia Domu Sierot Janusza Korczaka „Różyczka” – zachowanie pamięci i formy upamiętnienia
Katarzyna Zdeb – Zanik podworskiego osadnictwa – zubażanie krajobrazu kulturowego
Kamil Rabiega – Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego – stan zachowania i problem ochrony „obcego” dziedzictwa
Agnieszka Wojtkowska – Trudne dziedzictwo niemieckich obozów śmierci na przykładzie hitlerowskiego obozu zagłady Żydów w Bełżcu
Andrzej Drozd – Zabytki kultury Tatarów z Ostroga i Juwkowców na Wołyniu
Zbigniew Kobyliński i Łukasz Szczepankowski  – Obraz Słowian w podręcznikach szkolnych używanych na terenie Polski w pierwszej połowie XX wieku jako przykład podtrzymywania i kreowania świadomości etnicznej na podstawie argumentów archeologicznych i historycznych

Zakup tom tutaj

Tom 12 / Volume 12

ARCHAEOLOGICA HEREDITAS 12 
Roman horsemen against Germanic tribes.
The Rhineland frontier cavalry fighting styles
31 BC – AD 256 (2018)
Aut. Radosław Andrzej Gawroński

Introduction: tracing the changes
Background: horse domestication and cavalry traditions of the ancient Middle East, Scythia, Greece and Macedon
From citizen to auxiliary cavalry: the evolution of the Roman horse
Sources of advantage: horses and horse tack 
Innovation and conservatism: Roman cavalry arms and armour(to the end of Antonine dynasty)
A. Italian style
B. Celto-Thracian style
C. Lower Rhine “Germanic” style
D. Common features
The impact of the eastern fighting styles
Cavalry training and battle tactics
The opposition: Germanic warriors against Roman horse(to the end of the Marcomannic wars)
The shield wall revolution of the third century AD and its impact on cavalry equipment and fighting techniques
Epilogue: consequences of the change
References
Sources of illustrations
Colour plates
Appendix: colour reconstructions commentary 
List of tables

Tom 11 / Volume 11

Archaeologica Hereditas 11
Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii (2018)
Red. Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński

Spis treści:
Martin Gojda i Zbigniew Kobyliński – Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie badawcze archeologii

METODA
Rachel Opitz – Lotniczy skaning laserowy w archeologii. Doskonalenie metod i rozszerzanie zastosowań
Lukáš Holata i Jindřich Plzák – Podstawowe prace z danymi pochodzącymi z lotniczego skanowania laserowego (opracowanie i ocena), możliwości ich testowania i ograniczenia w dokumentowaniu antropogenicznych form rzeźby terenu
David C. Cowley i Rachel Opitz – Topografia archeologiczna: dane 3D, obserwacja, wizualizacja i interpretacja
Žiga KokaljKlemen Zakšek i Krištof Oštir – Wizualizacje modeli reliefu o wysokiej rozdzielczości
David Novák – Wykorzystanie ALS do zautomatyzowanej analizy krajobrazu
Martin Gojda – Wartość komplementarności. Integracja danych z badań lotniczych i ALS w Czechach

ZASTOSOWANIA
Murielle Georges-LeroyJérôme BockÉtienne DambrineJean-Luc DupoueyDavid Étienne – LiDAR pomaga rozszyfrować historię użytkowania gruntów w Lotaryngii we Francji
Piotr WronieckiMarcin Jaworski i Mikołaj Kostyrko – Człowiek w krajobrazie. Antropogeniczne formy terenowe z obszarów Polski w świetle lotniczego skanowania laserowego
Maria Legut-Pintal – Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w badaniach nad średniowiecznym krajobrazem kulturowym na Dolnym Śląsku
Ladislav Čapek – Lotniczy skaning laserowy i opuszczone średniowieczne wsie południowych Czech
Szymon Domagała – Wysiedlone wioski łemkowskie w Beskidzie Niskim w świetle lotniczego skanowania laserowego i obserwacji terenowych
Dominik Ciastkowski – Dokładność dawnych planów sytuacyjno-wysokościowych grodzisk w świetle danych ALS
Zbigniew Kobyliński – Rola lotniczego skanowania laserowego w odkrywaniu starożytnych i wczesnohistorycznych grodzisk na terenach leśnych: przykład historycznych krain Pomezanii i Pogezanii
Łukasz BanaszekRomualda BartkowiakMarta Błażejewska i Anna Skrzeczyńska – Lotnicze skanowanie laserowe: wyzwanie konserwatorskie
Pavla Popelářová – Mapowanie i dokumentacja procesów destrukcyjnych na terenie czeskich grodzisk za pomocą lotniczego skanowania laserowego
Janusz BudziszewskiMichał Szubski i Michał Jakubczak – O identyfikacji punktów pradziejowej eksploatacji krzemieni ze złóż wtórnych przy pomocy lotniczego skanowania laserowego
Rafał Solecki – Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego (ALS) w prospekcji dawnych pól uprawnych na przykładzie reliktów z Miłomłyna w powiecie ostródzkim
Mateusz Dobiegała i Michał Jakubczak – Pozostałości pól typu Celtic fields z miejscowości Michałów-Reginów, pow. legionowski, w świetle obrazowań lotniczego skanowania laserowego
Jan JohnOndřej Chvojka i Jiří Beneš – Kurhany z lasu Hemera (południowe Czechy): uwagi na temat prospekcji, badań i chronologii
Jan Martínek – Staré Hradisko na Szlaku Bursztynowym w świetle danych ALS
Petr Menšík i Jindřich Plzák – Grodzisko „Kněží hora” koło Katovic (region południowych Czech) w świetle lotniczego skaningu laserowego
Grzegorz PodrucznyMikołaj Kostyrko i Piotr Wroniecki – Twierdza. Zanikający krajobraz ujścia Nysy Łużyckiej do Odry w perspektywie badań historycznych oraz archeologii nieinwazyjnej

Tom 8 / Volume 8

Archaeologica Hereditas 08
Konserwacja zapobiegawcza środowiska 4. Dziedzictwo kulturowe w lasach (2017)
Red. Jacek Wysocki

Spis treści:
Jacek Wysocki – Wprowadzenie
Karol Piasecki – Homo urbanus versus Homo silvestris – perspektywa antropologiczna
Jacek Wysocki – Las a dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Tomasz Olenderek – Przedstawianie toponimów leśnych na mapach
Adam Żywiczyński – Relikty dawnej sieci osadniczej na terenach leśnych Puszczy Piskiej w Nadleśnictwie Pisz. Identyfikacja, możliwości poznawcze i metody eksponowania
Benedykt Roźmiarek –Udział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowiew ochronie obiektów kultury materialnej związanychz leśnictwem w Polsce
Konrad Bul – Rozmieszczenie Miejsc Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych
Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki – Grodziska i inne stanowiska o własnej formie krajobrazowej w lesie: problem długoterminowej ochrony archeologicznych obiektów zabytkowych
Krzysztof Spychała – Archeologiczne dziedzictwo kulturowe w lasach Opolszczyzny. Współpraca urzędu konserwatorskiego w Opolu z leśnikami
Grzegorz Kiarszys – Krajobrazy archeologiczne terenów leśnych. Prefiguracje a percepcja. Interpretacja wybranych przykładów stanowisk archeologicznych w świetle źródeł kartograficznych i teledetekcyjnych
Piotr WężykMarta Szostak i Piotr Tompalski – Naziemne skanowanie laserowe Dębu Bartek w Zagnańsku
Cezary Sobczak – Kilka uwag na temat lotniczego skanowania laserowego terenów leśnych północno-wschodniej Polski i jego terenowej weryfikacji
Aleksander Andrzejewski – Rezerwaty przyrodniczo–archeologiczne w Odrach i Leśnie – doświadczenia wieloletniej współpracy archeologów z leśnikami
Danuta KrólJanusz Mikos i Izabela Kashyna-Pleskot – Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie, gmina Puck, jako przykład współpracy archeologów z leśnikami
Jakub Wrzosek – Archeolodzy i saperzy. Podsumowanie wyników monitoringu archeologicznego prac saperskich prowadzonych w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe”
Mirosław MasojćLeszek ŻygadłoLidia KamyszekKrzysztof Gowin i Marina Wybór-Maćkowiak – Sposoby pozyskiwania informacji o zasobach kulturowych w lasach – na przykładzie badań na S 14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S 8 (nad Grabią w pow. łaskim)
Tymoteusz Wróblewski – Różnorodność dziedzictwa kieleckiej Karczówki
Joanna WawrzeniukJanusz BudziszewskiMichał JakubczakMagdalena RutynaRoman SzlązakMichał Szubski i Przemysław Urbańczyk – Dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej – wstępne rozpoznanie
Joanna Wawrzeniuk – Kurhany Puszczy Ladzkiej w perspektywie dotychczasowych badań archeologicznych
Alina Jaszewska – Zabytki archeologiczne w lasach województwa lubuskiego

Tom 7 / Volume 7

Archaeologica Hereditas 07
Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania
i interpretacje (2016)
Red. Zbigniew Kobyliński

Spis treści:

Wprowadzenie

Marcin Engel i Cezary Sobczak – Grodziska jaćwieskie w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych
Arkadiusz Koperkiewicz – Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn – Las Miejski
Felix BiermannChristofer Herrmann i Arkadiusz Koperkiewicz – Alt Wartenburg/ Barczewko na Warmii. Początki miasta średniowiecznego i jego fortyfikacje
Robert Klimek – Grodziska w Baranówce, gm. Frombork w świetle mitów, źródeł pisanych i badań archiwalnych
Andrzej Pydyn – Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego w latach 2013 -2014

Zbigniew Kobyliński – Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia: realizacja w latach 2012-2016

Maciej J. BojanowskiUrszula CzarnieckaArkadiusz GąsińskiPetras JokubauskasUrszula KobylińskaZbigniew Kobyliński i Łukasz Kruszewski – Petrografia ceramiki pradziejowej i średniowiecznej z grodzisk zachodniej części ziem pruskich
Joanna Kałużna-CzaplińskaPaulina GątarekAngelina RosiakUrszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński – Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z pradziejowych i średniowiecznych grodzisk z zachodniej części ziem pruskich
Maria Lityńska-Zając i Magdalena Moskal-del Hoyo – Wyniki badań archeobotanicznych grodzisk z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Tomasz Stępnik – Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Zbigniew KobylińskiJerzy NitychorukKamil RabiegaMagdalena RutynaDariusz WachFabian Welc, Jacek WysockiKatarzyna Zeman-Wiśniewska i Magdalena Żurek – Falsyfikacja domniemanych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim
Jacek Radkowski i Jacek Wysocki – Wstęp do problematyki gródków stożkowatych z terenu średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego, znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Więcej o projekcie „Katalog grodzisk Warmii i Mazur”

Tom 6 / Volume 6

Archaeologica Hereditas 06
Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych (2016)
Aut. Zbigniew Kobyliński, Ewa Mgdalena Charowska
i Łukasz Kowalczyk

Spis treści:
Zbigniew Kobyliński – Problemy konserwacji zapobiegawczej reliktów archeologiczno-architektonicznych
Ewa Magdalena Charowska – Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne
Łukasz Kowalczyk – Formy prezentacji reliktów architektury murowanej w Polsce

Tom 5 / Volume 5

Archaeologica Hereditas 05
Konserwacja zapobiegawcza środowiska 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć (2015)
Red. Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki

Spis treści
Zbigniew Kobyliński – Czy można mądrze zarządzać niematerialnym dziedzictwem kulturowym?
  
Część I. Andrzej Tomaszewski i problematyka dziedzictwa niematerialnego
Ewa Święcka – Pamięć miejsc i miejsca pamięci. O wartościach duchowych i dziedzictwie niematerialnym w pismach Andrzeja Tomaszewskiego
Maria Poksińska – Rysunek architektoniczny – imperatyw, wiedza, pasja
Ewa Łużyniecka – Pamięć o sacrum trwa w architekturze
Maria Brykowska – „Wielodyscyplinarne” badania i zadania konserwatorskie, na przykładzie prac Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UW i PW w Wiślicy
Władysław Zalewski – Odkrycie posadzki wiślickiej i meandry praktyki konserwatorskiej: rola Andrzeja Tomaszewskiego
Andrzej Rusak – Troska o dziedzictwo edukacja: prawda przeszłości i wskazanie na przyszłość (na przykładzie konserwacji fresków jagiellońskich w katedrze sandomierskiej)
Bibliografia prac Andrzeja TomaszewskiegAndrzej Tomaszewski in memoriam. Publikowane wspomnienia o Profesorze Andrzeju Tomaszewskim

Część II. Dziedzictwo niematerialne – rozważania teoretyczne
Agnieszka Przybyła-Dumin – Jak zachować niematerialne? O problemach wdrażania zapisów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Krystyna Gutowska – Kilka uwag o niematerialnych wartościach i niematerialnym sposobie istnienia dziedzictwa kulturowego
Dorota Folga-Januszewska – Starożytne początki pojęcia muzeum jako formy dziedzictwa niematerialnego
Dorota Kielak – Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
Magdalena Rutyna – Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej
Zbigniew Kobyliński – Archeolog jako mówca umarłych

Część III. Dziedzictwo niematerialne: ochrona, prezentacja, kreacja
Jacek Gutowski – Dziedzictwo kulturowe i fantazmaty
Anna Zalewska – Na styku niematerialnego i materialnego. Znaczenie, potencjał i odpowiedzialność archeologii w procesie kształtowania wiedzy oraz wrażliwości i świadomości historycznej Polaków, w odniesieniu do materialnych pozostałości po Wielkiej Wojnie
Weronika Kobylińska-Bunsch – Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w strategiach artystycznych XX wieku
Jarosław Chrapek i Bartłomiej Klęczar – Transatlantycka Telegraficzna Centrala nadawcza w Babicach. Przywracanie pamięci miejsca w świadomości mieszkańców gminy Stare Babice i m. st. Warszawy
Jacek Wysocki – Pamięć utracona i odzyskana: o inicjatywach na rzecz poznawania przedwojennych dziejów Prus
Karolina Przybysz – Umschlagplatz w przestrzeni dzisiejszej warszawy – miejsce pamięci czy pamięć miejsca?
Agnieszka Walendzewicz – Niematerialne wartości dziedzictwa materialnego na przykładzie Centrum Handlowego Suwałki Plaza
Tadeusz Klimczak – Pożegnanie z Hutą – o fenomenie powstania, istnienia, zatracenia i o przywracaniu pamięci w przestrzeni publicznej
Artur Kostarczyk – Pamięć geometrii przestrzeni, czyli o znaczeniu dziedzictwa kultury dla gospodarowania przestrzenią
Karol Piasecki – Rola krajoznawstwa w przekazie regionalnej tradycji kulturowej. Przykład Kozienic i regionu kozienickiego
Wiesława Chodkowska – Tajemnice ciesiołki – pokaz dawnych technik budowlach i inne działania podejmowane w ramach konserwacji zapobiegawczej w Dziale Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Łukasz Mikołaj Sadowski – Europa w Azji. W kilku słowach o zabytkach kolonialnych w Malakka
Marek Zalewski – Supraśl – na progu wspólnego dziedzictwa

Tom 4 / Volume 4

Archaeologica Hereditas 04
Grodziska średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza (2015)
Red. Magdalena Żurek i Małgorzata Krasna-Korycińska

Spis treści
Marek Dulinicz (10 maja 1957 – 6 czerwca 2010)
Bibliografia prac Marka Dulinicza
Andrzej Buko – Marek Dulinicz jako badacz wczesnośredniowiecznego Mazowsza
Wojciech Szymański – Refleksje na temat początków grodów u Słowian
Felix Biermann – The small Early Medieval lowland ringforts in Northern Masovia and their counterparts in the northern West-Slavic territory
Maria Miśkiewicz – Wielkie grody Podlasia na przykładzie obiektów w Niewiadomej i Krzesku
Jarosław Ościłowski – Badania archeologiczne grodzisk północno-wschodniego Mazowsza
Jacek Wysocki – Grodziska Ziemi Łomżyńskiej: stan badań i problemy konserwatorskie
Zbigniew Kobyliński i Wojciech Szymański – Grodzisko w Haćkach na Podlasiu
Andrzej Gołembnik – Czego (i dlaczego) nie wiemy o przeszłości Płocka
Dorota Stabrowska – Zalążek miasta na wyspie pułtuskiej, Anno Domini 1257
Maciej Trzeciecki – Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza – zarys problematyki badawczej
Przemysław Urbańczyk – Stratygraficzna opowieść o grodzie w Czersku
Ewa Marczak – Truszki-Zalesie – gród północnego Mazowsza. Cel i stan badan
Tomasz Kordala – Cmentarzysko na wzgórzu Krasino
Urszula Iwaszczuk – O czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich
Mariusz Błoński – Dendrochronologia o początkach grodu w Nasielsku